Specijalna jedinica PU Požeško-slavonska "Trenk"

Ratni put

Početkom 1991. godine postalo je očigledno da se napadi i divljanja četničkih hordi i ondašnje JNA neće zaustaviti samo na pijanim stražama i "balvan revoluciji", već da se prerasti u otvorenu i stvarnu agresiju, te da je u Srbiji već stvorena strategija totalne okupacije hrvatskog teritorija. Sukladno tome, Ministarstvo unutarnjih poslova nalazi za potrebito osnivanje posebnih jedinica pri policijskim upravama, a koje će biti posebno izvježbane i obučene za obnašanje ratnih zadaća, budući je u to vrijeme policija bila jedina ilegalna snaga mlade hrvatske države. Nadnevka 8. ožujka 1991. godine postrojene djelatnike temeljne policije, tadašnje Policijske postaje Slavonska Požega, načelnik Policijske uprave Slavonski Brod i zapovjednik Policijske postaje Požega, upoznali su sa zapovijedi MUP-a da se formira vod policije za posebne namjene, te da se u tu svrhu traže fizički spremni djelatnici s izraženim patriotskim osjećajima.

Navedenog dana 33 dragovoljca iz redova djelatnika temeljne policije Policijske postaje Slavonska Požega oformilo je vod specijalne policije, a u sastavu Specijalne jedinice policije Policijske uprave Slavonski Brod, te se taj dan uzima za dan osnivanje ove Specijalne jedinice policije.

Za napomenuti je da je vod sve do novog ustroja županija i policijskih uprava, 01. lipnja 1993. godine, pri obnašanju svih zadaća uglavnom samostalno djelovao, a za njegovog prvog zapovjednika postavljen je gospodin Borislav Vukoja. Odmah po osnutku užurbano se pristupa obuci djelatnika na improviziranim vježbalištima Armanište, Klašnice i drugi na području općine Požega. Pri obuci prioritet se stavlja na fizički pripremu, vojnu taktiku, te ciljanje dugim i kratkim naoružanjem, koliko je to bilo moguće, budući su u to vrijeme djelatnici uglavnom bili slabo opremljeni. Vrlo brzo nakon ustroja i ubrzane obuke koju su pripadnici postrojbe morali savladati da bi naučili ono što se u normalnim uvjetima uči mjesecima, upućeni su na izvršavanje prvih borbenih zadaća. Nakon mučkog ubojstva dvanaest hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu dana 02. svibnja 1991. godine, djelatnici Jedinice stavljeni su u stanje pune borbene gotovosti, te je odmah dvadeset djelatnika autobusom upućeno u Vinkovce, gdje su po dolasku smješteni na nogometni stadion, a potom istog dana dobivaju konkretnu zapovijed o razmještaju Jedinice u granično područje izmeñu Tovarnika i Šida. Slabo naoružani tromblonima, ručno spravljenim zapaljivim bocama i drugim priručnim sredstvima kako bi spriječili prolazak tenkova bivše JNA prema Vukovaru i Borovu Selu. Na izlazu iz Tovarnika zaustavljena je kolona od oko 30 tenkova i transportera «JNA», ali su se isti nakon polusatnog pregovaranja ipak uputili u smjeru Vukovara da postave tzv. «tampon zonu» izmeñu srpskih pobunjenika iz Borovog Sela i hrvatske policije, budući se u to vrijeme armija još nije otvoreno stavila na srpsku stranu... više